BAŞVURU FORMU
APPLICATION FORM
İşbu başvuru formunun doldurulmuş olması başvuruda bulunana iş verileceği anlamına gelmez.
Gerçeğe aykırı bilgi verildiği anlaşılanların hizmet akdi derhal feshedilir.
Evli
Bekar
Boşanmış
Kadın
Erkek
Bakmaya mecbur olduğunuz kimseler
Özel olarak ilgilendiğiniz konular
Bildiğiniz Yabancı Lisanlar
Lisan Okuma Yazma Konuşma
Lütfen "Lisan Ekle" butonundan bildiğiniz dilleri ekleyiniz.
Askerlik Durumunuz
Muaf
Bedelli
Tecilli
Terhis
Ciddi bir hastalık geçirdiniz mi ? Açıklayınız.
Ciddi şekilde yaralandınız mı? Açıklayınız.
Kanuni ve cezai takibata maruz kaldınız mı? Açıklayınız.
SGK'lı
Emekli